Repozitorij

Izmjeriti odavde pa do beskraja

Tema:Prirodoslovna pismenost
Vrsta materijala:tekst
Nastavnik:Kata Vidaković
Objavljeno:18. 11. 2019.

-Istražite mjerne sustave koji su se koristili u prošlosti; 

-Koji su mjerni sustavi danas u upotrebi i gdje ih se koristi? 

-Na koji način iskazujemo mjere jako malih ili jako velikih objekata? 

-Kako se premjeravaju objekti u svemiru, a kako na atomskoj razini? 

-Kako se mjere plemeniti metali i dragocjeno kamenje (dijamanti)? 

-Tko je i kako je izmjerio udaljenosti Zemlja- Sunce, Zemlja –Mjesec? Kako bi se to danas izmjerilo suvremenom tehnologijom? 

-Kada je i kako  izmjerena visina Velike piramide? 

-Pronađite objekte koje želite izmjeriti, opišite kako ćete to učiniti i koji su vam uređaji za to potrebni? 

 

Hana Mataija 

ISTRAŽITE MJERNE SUSTAVE KOJI SU SE KORISTILI U PROŠLOSTI: 

Kao jedinične veličine čovjek je od samog početka rabio mjere što ih je nalazio na svom tijelu ili pri svom radu - prst, palac, širinu šake, ispruženu duljinu ruke, lakat, stopu, pedalj, nogu, korak ...hvat, jutro oranja, tovar i sl. Sve potječe od čovjeka, a spomenute su mjere u odraslih osoba uglavnom bile identične. Izreka "čovjek je mjera svega što postoji" pripisuje se Pitagori (oko 560-480 prije Krista), ali je mnogo starija.  

 

 KOJI SU MJERNI SUSTAVI DANAS U UPOTREBI I GDJE IH SE KORISTI? 

Danas su u upotrebi metrični sistemi. Metrični sistem je naziv za decimalni sistem mjerenja, koji se zvanično koristi u SI sistemu mjerenja. SI-međunarodni sustav  podrazumijeva se osnovne veličine koje se upotrebljavaju u Međunarodnom sustavu jedinica, a to su: duljina, masa, vrijeme, električna struja, termodinamička temperatura, količina tvari i svjetlosna jakost. Osnovne veličine dogovorno se smatraju neovisnim. Opća konferencija za utege i mjere (CGPM) odabrao je da odgovarajuće osnovne SI jedinice budu : metar, kilogram, sekunda, amper, kelvin, mol i kandela. 

  

NA KOJI NAČIN ISKAZUJEMO MERE JAKO MALIH ILI JAKO VELIKIH OBJEKATA? 

Mjere jako malih i jako velikih objekata iskazujemo pomoću prefiksa. Velike objekte iskazujemo na način  102 hekto, 103kilo, 106mega, 109 giga..., a za male objekte iskazujemo na način 10-3mili, 10-6mikro, 10-9 nano, 10-12piko. 

 

KAKO SE PREMJERAVAJU OBJEKTI U SVEMIRU, A KAKO NA ATOMSKOJ RAZINI? 

Objekti u svemiru se premjeravaju pomoću svjetlosnih godina, svjetlosna godina je jedinica za mjerenje duljine a upotrebljava se u astronomiji. Svjetlosna sekunda iznosi otprilike 300.000,00 km. 

Na Atomskoj razini premjeravamo uz pomoć X-zraka, ili uz pomoć spektroskopa. 

 

KAKO SE MJERE PLEMENITI METALI I DRAGOCJENO KAMENJE (DIJAMANTI)? 

Plemeniti metali i dragocjeno kamenje mjere se karatažom. 

 

TKO JE I KAKO IZMJERIO UDALJENOST ZEMLJE-SUNCA, ZEMLJA-MJESEC? KAKO BI SE TO DANAS IZMJERILO SUVREMENOM TEHNOLOGIJOM? 

Danas vrlo precizno znamo kolike su uzajamne udaljenosti tijela Sunčeva sustava, neke se određuju gotovo neposredno, uz pomoć radar ili laserskih zraka. Moderna mjerenja udaljenosti do Sunca su zasnovana na istim načelima kao i ono Cassinijevo, jedino što se udaljenost do planeta određuje putem mjerenja vremena koje treba radarskom signalu sa Zemlje da se reflektira od površine planeta (obično Venere koja bolje reflektira radarski snop od Marsa) i vrati. Prvo pravo mjerenje udaljenosti do Sunca izveo je, baš kao i prvo određivanje udaljenosti do Mjeseca Aristarh sa Samosa. On je uočio da kada Mjesec vidimo u prvoj ili posljednjoj četvrti, tada je trokut Sunce-Mjesec-Zemlja pravokutan, s pravim kutom u onom vrhu u kojemu je Mjesec. Kut u vrhu u kojemu je smještena Zemlja Aristarh je izravno izmjerio i ustanovio da on iznosi 87 stupnjeva. Tako su mu, poznavajući sve kuteve, postali poznati i omjeri među stranicama. To mu je konkretno dalo da je Sunce 19 puta dalje od Mjeseca što je čak dvadeset puta premalo. Naime, točna veličina mjerenog kuta je 89 stupnjeva i 51 minutu što daje da je Sunce skoro 400 puta dalje od Mjeseca. Premda se pogreška mjerenja ne čini velika, budući da je kut toliko blizu pravom kutu, krajnji rezultat je izuzetno osjetljiv na njegovu vrijednost u što se možete uvjeriti ako nacrtate taj trokut s ispravnim kutevima. Kako je udaljenost do Mjeseca poznata poznavanje ovog omjera udaljenosti do Sunca i do Mjeseca omogućuje nam poznavanje udaljenosti do Sunca. Premda je dakle Aristarh mislio da je Sunce samo devetnaest puta dalje nego Mjesec, i to je bilo dovoljno da mu postane jasno da je ono mnogo veće i od Mjeseca i od Zemlje i da to po svoj prilici znači da Zemlja vrti oko Sunca, a ne obratno. Tako je Aristarh postao prvi pobornik heliocentričnog sustava koji će postati prihvaćen tek gotovo dva milenija kasnije 

 

KADA JE I KAKO IZMJERENA VISINA VELIKE PIRAMIDE? 

Vjeruje se da je grčki filozof, matematičar i astronom, Tales iz Mileta (624. - 547. pr. Kr.), bio prvi koji je točno izmjerio visinu piramide. Napravio je to pomoću užeta i njegove sjene, te je uveo i upotrijebio pojam omjera duzina.  Problem koji se javlja kod ovakvog mjerenja visine piramide je taj sto duzinu sjene treba mjeriti od središta baze  piramide. Tales daje rješenje i za taj problem. S pomicanjem sjene piramide pomiče se i linija koja povezuje vrh sjene sa središtem baze piramide. Kada ta linija bude paralelna s osnovicom baze dio sjene koji se nalazi unutar piramide bit će dug kao pola osnovice baze. Vanjski dio se izmjeri i na taj način se izračuna koliko je visoka piramida. 

 

 PRONAĐITE OBJEKTE KOJE ŽELITE IZMJERITI, OPIŠITE KAKO ĆETE TO UČINITI I KOJI SU VAM UREĐAJI ZA TO POTREBNI? 

Kao primjer objekta koji ću izmjeriti uzimam svoj radni stol. Za mjerenje mi  je potreban metar duljine više od 100,00 cm. Moj stol je duljine 115 cm, a širine 60 cm, te debljine 25 cm.  

Filtriranje

Filtriraj po temi:

Filtriraj po naslovu:

Filtriraj po vrsti materijala:

Filtriraj po nastavniku: