Repozitorij

Izrada plakata o onečišćenju

Tema:Digitalna pismenost
Vrsta materijala:tekst, multimedija
Nastavnik:Sandra Bošnjak
Objavljeno:26. 11. 2019.

Osposobiti učenike za samostalnu izradu digitalnih plakata na zadanu temu pri čemu biraju dizajn za kreiranje plakata, a koriste dostupna istraživanja.

Poveznica do digitalnog alata Canva.

Filtriranje

Filtriraj po temi:

Filtriraj po naslovu:

Filtriraj po vrsti materijala:

Filtriraj po nastavniku: