Repozitorij

Tko samo mi?

Tema:Multikulturalna pismenost
Vrsta materijala:tekst, multimedija
Nastavnik:Marina Ivoš
Objavljeno:27. 11. 2019.

Učenici predstavljanjem sebe, navode svoje pozitivne osobine; Prihavaćanjem uzajamne komunikacijue, razvijaju samopouzdanje; Upoznaju se s drugima, uočavaju razlike i sličnosti u interesima; Uče pravila igre; Razvijaju međusobno poštovanja i grade prijateljstvo; Uočavaju i kritički promišljaju o reakciji drugih osoba o sebi.

Filtriranje

Filtriraj po temi:

Filtriraj po naslovu:

Filtriraj po vrsti materijala:

Filtriraj po nastavniku: