Repozitorij

Izrada plakata o onečišćenju

Tema:Digitalna pismenost, Medijska pismenost
Vrsta materijala:tekst, multimedija
Nastavnik:Marina Ivoš
Objavljeno:27. 11. 2019.

Učenici će izabrati odgovarajući dizajn za kreiranje plakata, upotrijebiti dostupna istraživanja. Osposobiti učenike za samostalnu izradu digitalnih plakata na zadanu temu.

Filtriranje

Filtriraj po temi:

Filtriraj po naslovu:

Filtriraj po vrsti materijala:

Filtriraj po nastavniku: