Repozitorij

Obrada audio i video zapisa

Tema:Digitalna pismenost
Vrsta materijala:
Nastavnik:Sandra Bošnjak
Objavljeno:28. 11. 2019.

Učenici će moći  definirati osnovne pojmove multimedije, objasniti najčešće audio, grafičke i videoformate, uređaje za kreiranje multimedije, navesti odgovarajuće alate (programe) za multimediju;  objasniti sučelje odgovarajućeg alata za obradu audio i video zapisa. Objasniti i demonstrirati osnovne radnje u radu sa zvukom i videom: kreiranje i spremanje novog zvuka i videa, otvaranje postojećeg zvuka i video zapisa i promjena naziva; objasniti i demonstrirati korištenje dostupnih mogućnosti alata unutar odabranog programa poput efekata, filtera, prijelaza, Objasniti i demonstrirati dodavanje teksta na video zapis.

Filtriranje

Filtriraj po temi:

Filtriraj po naslovu:

Filtriraj po vrsti materijala:

Filtriraj po nastavniku: